TOYOTA BẮC GIANG

TOYOTA BẮC GIANG

Liên hệ

Địa chỉ : Xã Dĩnh Trì, TP, Bắc Giang, Tỉnh. Bắc Giang

Hạng mục thi công : Thi công xây lắp  gói thầu XL.01: “Thi công điện, cấp thoát nước, điện nước ngoài nhà” thuộc Dự án: “Đại lý kinh doanh và bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 3S Bắc Giang

Thời gian: Tháng 02/2019– Tháng 5/2019

 

Danh mục: