Hải Đăng City

Hải Đăng City

Liên hệ

Địa chỉ : Phường Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Hạng mục thi công : Hệ thống cơ điện

Thời gian: Tháng 12/2019– Tháng 6/2021

Danh mục: