Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn Coastal Hill

Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn Coastal Hill

Liên hệ

Địa chỉ : Nhơn Lý, Thành Phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Hạng mục thi công : Hệ thống cơ điện

Thời gian: Tháng 06/2019– Tháng 12/2019

Danh mục: