The Terra An Hưng

The Terra An Hưng

Liên hệ

Địa chỉ : Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hạng mục thi công : Thi công cấp thoát nước phần thân tháp V3

Thời gian: Tháng 06/2020 – Tháng 06/2021

 

Danh mục: