TRỤ SỞ CHÍNH

    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP DOHOME VIỆT NAM

    ĐC: Số 238 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

    Hotline: 0934.597.286 – 0983.593.303

    Email: congty@dohomevn.com, dinhdong@dohomevn.com

    Website: www.dohomevietnam.com