Trường Tiểu học, THCS, THPT TH True Education Số 4, 6 Chùa Bộc

Trường Tiểu học, THCS, THPT TH True Education Số 4, 6 Chùa Bộc

Liên hệ

Địa chỉ : Số 4, số 6 Chùa Bộc, P.Đống Đa, TP. Hà Nội

Hạng mục thi công : Hệ thống điện, Điều hòa Thông Gió

Thời gian : Tháng 05/2016 – Tháng 03/2017

 

Danh mục: